ความรู้การตรวจสอบ

 • การตรวจสอบอันตรายทั่วไปในของเล่นเด็ก

  ของเล่นเป็นที่รู้จักว่าเป็น "เพื่อนที่ใกล้ชิดที่สุดของเด็ก" อย่างไรก็ตาม คนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าของเล่นบางชนิดมีอันตรายด้านความปลอดภัยที่คุกคามสุขภาพและความปลอดภัยของบุตรหลานของเรา อะไรคือความท้าทายด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์หลักที่พบในการทดสอบคุณภาพของของเล่นเด็ก? ยังไง...
  อ่านเพิ่มเติม
 • ความสำคัญของการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัท

  ความสำคัญของการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัท การผลิตโดยไม่มีการตรวจสอบคุณภาพก็เหมือนกับการหลับตาเดิน เนื่องจากไม่สามารถเข้าใจสถานะของกระบวนการผลิตได้ สิ่งนี้ย่อมนำไปสู่การละเลยข้อกำหนดที่จำเป็น...
  อ่านเพิ่มเติม
 • การตรวจสอบคุณภาพ

  บริการตรวจสอบหรือที่เรียกว่าการตรวจสอบบุคคลที่สามหรือการตรวจสอบการส่งออกและนำเข้าเป็นกิจกรรมในการตรวจสอบและยอมรับคุณภาพของอุปทานและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของสัญญาซื้อขายในนามของลูกค้าหรือผู้ซื้อตามคำขอตามลำดับ เช...
  อ่านเพิ่มเติม
 • มาตรฐานการตรวจสอบ

  ผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องที่พบในระหว่างการตรวจสอบแบ่งออกเป็นสามประเภท ได้แก่ ข้อบกพร่องที่สำคัญ ข้อบกพร่องหลักและข้อบกพร่องเล็กน้อย ข้อบกพร่องที่สำคัญ ผลิตภัณฑ์ที่ถูกปฏิเสธจะถูกระบุโดยอิงจาก...
  อ่านเพิ่มเติม
 • การตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก

  เครื่องชาร์จอาจมีการตรวจสอบหลายประเภท เช่น ลักษณะ โครงสร้าง การติดฉลาก ประสิทธิภาพหลัก ความปลอดภัย การปรับกำลังไฟฟ้า ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ฯลฯ การตรวจสอบลักษณะเครื่องชาร์จ โครงสร้าง และการติดฉลาก ...
  อ่านเพิ่มเติม
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบการค้าต่างประเทศ

  การตรวจสอบการค้าต่างประเทศมีความคุ้นเคยกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการส่งออกการค้าต่างประเทศมากกว่าที่คุ้นเคย พวกเขามีมูลค่าอย่างกว้างขวางและดังนั้นจึงใช้เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการการค้าต่างประเทศ ดังนั้นเราควรใส่ใจอะไรในระหว่างการดำเนินการตรวจสอบการค้าต่างประเทศโดยเฉพาะ? ที่นี่คุณ...
  อ่านเพิ่มเติม
 • การตรวจสอบสิ่งทอ

  เตรียมตรวจ 1.1. หลังจากเผยแพร่เอกสารการเจรจาธุรกิจแล้ว ให้เรียนรู้เกี่ยวกับเวลา/ความคืบหน้าในการผลิต และจัดสรรวันที่และเวลาสำหรับการตรวจสอบ 1.2. รับทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ...
  อ่านเพิ่มเติม
 • การตรวจสอบวาล์ว

  ขอบเขตการตรวจสอบ หากไม่มีการระบุรายการเพิ่มเติมอื่น ๆ ในสัญญาการสั่งซื้อ การตรวจสอบของผู้ซื้อควรจำกัดดังต่อไปนี้: ก) ตามระเบียบของสัญญาสั่งซื้อ ใช้ ...
  อ่านเพิ่มเติม